Kurumsal

Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü’nün temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nde insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerin sağlanmasına destek sağlamak, medeni hak ve özgürlükleri korumak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının çıkarlarını uluslararası kuruluşlarda korumaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları temelinde kurulan Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, ülkenin tüm bölgelerinde temsilciler şeklinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde insan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasına yönelik projeleri hayata geçiriyor, yerel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz.

Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, AGİT, Avrupa Konseyi ve BM gibi bir dizi uluslararası kuruluşta temsil hakkına sahiptir ve uluslararası insan hakları konferanslarına aktif olarak katılmaktadır.

TDİHE başkanı Dr. Ahmet Şairoğlu’dur.

Kurumsal

Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü’nün temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nde insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerin sağlanmasına destek sağlamak, medeni hak ve özgürlükleri korumak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının çıkarlarını uluslararası kuruluşlarda korumaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları temelinde kurulan Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, ülkenin tüm bölgelerinde temsilciler şeklinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde insan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasına yönelik projeleri hayata geçiriyor, yerel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte ülkemizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz.

Türkiye Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü, AGİT, Avrupa Konseyi ve BM gibi bir dizi uluslararası kuruluşta temsil hakkına sahiptir ve uluslararası insan hakları konferanslarına aktif olarak katılmaktadır.

TDİHE başkanı Dr. Ahmet Şairoğlu’dur.

backtotop